Japaneese Theme

Wednesday, May 30, 2012

Malu Adalah Sebahagian Dari Iman


 
Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al - Anshari Al - Badri R.A berkata : Rasulullah S.A.W bersabda , 
" Sesungguhnya sebahagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama ialah , ' Bila engkau tidak malu , maka berbuatlah sekehendak hatimu "  
                                                                      ( Hadith Riwayat Bukhari ) 

No comments:

Post a Comment